DESEÑO DE PERSONAXES PARA FOMENTAR A RECICLAXE
Deseño de personaxes para unha campaña de reciclaxe.